Graag tegen deadlines aan werken

31-01-2022

Het gedrag dat we stellen is altijd beïnvloedbaar en die beïnvloeding hoeft niet rechtstreeks te komen van iemand anders die wil inspelen op jouw gedrag. Dit kan ook een onbewust iets zijn. Stel bijvoorbeeld dat je naar een plaats gaat waar er een zeer uitgelaten sfeer hangt ten opzichte van een plek met een ingetogen sfeer. Er hoeven zelfs geen mensen aanwezig te zijn om die twee verschillende plekken te creëren, de sfeer kan ook gecreëerd worden door bijvoorbeeld attributen die aanwezig zijn, bepaalde muziek die er speelt (of juist niet), warmte of koude, enzovoort. Afhankelijk van de sfeer die er hangt, ga je jezelf ook anders gedragen. Wat er rondom ons gebeurt, krijgen we allemaal binnen via onze zintuigen, wat onze eigen gemoedstoestand mee bepaalt waardoor ons gedrag wordt beïnvloed en wij dit dus - meestal onbewust - aanpassen aan de situatie waarin we ons bevinden.

'De meest cruciale factor daarbij is om na te gaan wat je er zo geweldig aan vindt om die uiteindelijke rush door te maken.' 

Een ander deel dat samen met het gedrag ons karakter vormt, is ons temperament. Het temperament legt onze aangeboren voorkeuren bloot waarin we te weten kunnen komen waarmee we ons het meest comfortabel voelen, op welke manier we bij voorkeur informatie opnemen en verwerken, wat we nodig hebben om de juiste beslissingen te kunnen nemen en hoe we in het leven staan. Een voorkeur om iets op de ene of de andere manier te doen, wil niet zeggen dat we niet kunnen functioneren vanuit een niet-aangeboren voorkeur. Ben je nog mee?

Vergelijk het met schrijven: we hebben in principe allemaal een hand, links of rechts, waarmee we makkelijk, comfortabel en vooral leesbaar kunnen schrijven. Allé, leesbaar voor de meesten onder ons toch ;-p
Stel dat die hand - jouw voorkeurshand om te schrijven - in de gips ligt en je moet iets opschrijven (neen, iets intikken op je gsm of laptop tellen niet mee), dan ben je nog steeds in staat om de pen in jouw niet-voorkeurshand te nemen en neer te pennen wat nodig is. Het zal minder makkelijk, comfortabel en vooral minder leesbaar zijn, maar het kan wel!

Waarom schrijf ik dit nu allemaal? Geregeld hoor ik mensen vertellen dat ze makkelijker kunnen werken wanneer ze een deadline in zicht hebben, omdat ze dan vanuit een zekere 'flow' kunnen handelen en enkel en alleen daarmee bezig zijn, wat dan weer fijner aanvoelt en werkt. Vanuit de theorie over de voorkeurswijzen, kan het inderdaad kloppen dat de deadline in zicht hebben, aangenamer en vlotter werkt. Anderzijds zijn er ook mensen onder ons die de voorkeur hebben om een heel stappenplan uit te werken en stap voor stap naar diezelfde deadline toe te werken vanuit de insteek dat ze zich niet hoeven te haasten om de deadline te halen, en dat klopt ook.

Weten waar je eigen voorkeur in ligt, kan je veel leed besparen naar hoe je het meest comfortabel functioneert. Zelfs wanneer je graag tegen deadlines aan werkt, is het niet onmogelijk om bij een steeds weerkerend vaststellen dat je jezelf een hoop stress op je nek haalt om de finish te halen, het een volgende keer anders kan aanpakken. De meest cruciale factor daarbij is om na te gaan wat je er zo geweldig aan vindt om die uiteindelijke rush door te maken. Is het bijvoorbeeld dat zogenaamde werken in 'een flow'? Zorg dan dat je het meer gespreid aanpakt, legt desnoods jezelf enkele tussentijdse deadlines op en werk naar die flow toe (al kriebelen mijn vingers hier om toch even in een kleine kanttekening te vermelden dat je echte 'flow' zoals voornamelijk sporters die ervaren, niet zelf kan doen ontstaan, dat is iets dat je overvalt. Je kan echter wel toewerken naar een moment van zogenaamde ideale presteertoestand waarbij je bewustzijn volledig wordt in beslag genomen door hetgeen waar je mee bezig bent. En dan kom je wel dicht tegen het ontstaan van die flow ;-) )

Kortom, vanuit ons temperament kunnen we ons gedrag gaan sturen. Zelfkennis is daarbij de eerste stap, ongeacht welke voorkeur.

Have a good flow,
Ine