Privacyverklaring

In2Mental

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23 november 2023


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

In2Mental kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van
In2Mental of ermee verbonden systemen (zie details hieronder) op haar website en/of omdat u deze
zelf bij het invullen van een contact- of bestelformulier op de website aan In2Mental verstrekt.
Gegevens die wij verzamelen:
- contactgegevens: voornaam, naam, adres, e-mail, telefoonnummer
- persoonsgegevens op het intakeformulier
- btw-nummer en facturatiegegevens: indien van toepassing

Verbonden systemen, met als doel de dienstverlening te optimaliseren:
- Mailchimp: als e-mail service provider en CRM systeem
Je gegevens worden bewaard in deze online systemen die beveiligd zijn en conform de GDPR
wetgeving zijn ingericht.

In2Mental kan eveneens de door u opgegeven gegevens ontvangen via
- Vind-een-coach.be
Je gegevens worden via deze website naar In2Mental verstuurd en 4 weken bewaard op de beveiligde

server van Vind-een-coach.be.

In2Mental kan ook onrechtstreeks gegevens ontvangen van:
- Payconiq by Bancontact

WAAROM IN2MENTAL GEGEVENS NODIG HEEFT

In2Mental verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen opnemen als u
daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u
telefonisch niet bereikt kunt worden en/of in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst van opdracht. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de
dienstverlening die u bij In2Mental verwacht. Onder deze dienstverlening valt: kennismakingsgesprek,
intakegesprek, coachinggesprek, sportpsychologisch advies, assertiviteitstraining, aanleren van
spanningsreducerende oefeningen, workshops en trainingen, toezenden van boeken en e-boeken die

worden aangevraagd bij In2Mental.

HOE LANG IN2MENTAL GEGEVENS BEWAART

In2Mental bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld:
- u stelt een vraag via e-mail, telefoon en/of contactformulier: uw naam, e-mailadres en/of
telefoonnummer worden slechts bewaard tot wanneer aan uw vraag is voldaan;
- u verzoekt het gratis e-boek inclusief bonus te krijgen toegestuurd: uw naam en e-mailadres
wordt bewaard tot wanneer u zich uitschrijft van de mailinglijst;
- uw contact- en persoonsgegevens die u verstrekt op het intakeformulier worden maximum 10
(tien) jaar bewaard in uw klantendossier, te tellen vanaf de datum van 'opmaak dossier',
vermeld op het intakeformulier, tenzij u hier eerder een schriftelijk verzoek tot verwijdering

toe indient; 
- facturen en uw facturatiegegevens (indien van toepassing) hebben een wettelijke verplichting
om 7 (zeven) jaar te worden bewaard;
- gegevens m.b.t. afgehandelde klachten worden toegevoegd aan uw klantendossier en worden
7 (zeven) jaar bewaard;
- indien u via het contactformulier op de website of via het intakeformulier van In2Mental heeft
aangegeven interesse te hebben om later informatie over aangeboden en/of verdeelde
diensten en/of producten van In2Mental te ontvangen, worden uw gegevens bijgehouden net
zolang tot wanneer u zich hiervoor uitschrijft;
- uw contactgegevens die u verstrekt op het bestelformulier om een boek aan te kopen worden
bewaard tot wanneer de verkoop is afgerond. 

DELEN MET ANDEREN

In2Mental verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering
of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. In dit geval wordt een verwerkersovereenkomst
afgesloten met deze derde partij zodat uw privacy optimaal is gewaarborgd.
Onder derden uit de vorige paragraaf, valt:
- Accountantskantoor Accto Van Zegbroeck&Co, Stwg op Blaasveld 54, 2801 Heffen (Mechelen)
- Webnode, als website en e-mail service provider. Voor de verwerkersovereenkomst, wordt hier verwezen naar hun privacybeleid: Privacybeleid - Webnode

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@in2mental.be, via het contactformulier van deze website of dit per post kenbaar maken op het postadres van In2Mental: Stwg op Blaasveld 40, 2801 Heffen (Mechelen). In2Mental zal zo snel mogelijk, en ten laatste binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGEN

In2Mental neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van In2Mental maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te
borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

GOOGLE ANALYTICS

Om haar website www.in2mental.be te optimaliseren gebruikt In2Mental Google Analytics. In2Mental heeft een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om haar service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen waarmee je de website van In2mental bezoekt, worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we u graag naar het Google Privacybeleid

SOCIAL PLUGINS OP WEBSITE

Op de website van In2Mental staan social plugins. Hiermee kan je rechtstreeks naar de social media
kanalen van In2Mental worden doorverwezen. Onder elk blogbericht staan ook social share buttons
waarmee je deze berichten kan delen op jouw platformen. Via het gebruik van deze buttons plaatsen
Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn cookies op jouw apparaat. Dit zullen voornamelijk cookies zijn die jouw gebruikservaring optimaliseren en daarnaast kunnen zij ook tracking cookies plaatsen die jouw surfgedrag over meerdere websites volgen. 

Wanneer je niet (meer) wilt dat In2Mental cookies plaatst, kan je in jouw browserinstellingen
aangeven dat je geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijdert. Je dient dit op elke
computer en in elke browser die je gebruikt aan te geven. In sommige gevallen gaat de website niet
optimaal werken wanneer u de cookies uitschakelt.

WIJZIGING

In2Mental behoudt het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren. In
geval van wijziging verandert de datum van 'laatst bijgewerkt op', bovenaan deze verklaring, onder de

titel.

VRAGEN / KLACHTEN / FEEDBACK

In2Mental is als volgt te bereiken:
- adres: Heffen-Dorp 14 - 2801 Heffen (Mechelen)
- telefoonnr: 0475 97 24 92

- e-mailadres: info@in2mental.be